GPS/POI: 61.0224,6.3846
GPS/UTM: 35292E, 6795925N
Avreisested:

Arnafjord kyrkje

  • BYGGEÅR: 1645
  • FYLKE: Sogn og Fjordane
  • KOMMUNE: Vik
  • BISPEDØMME: Bjørgvin
  • FELLESRÅD: Vik kyrkjelege fellesråd
  • SITTEPLASSER: 180
  • BYGNINGSGRUPPE: Soknekirke
  • FASILITETER:


Arnafjord kyrkje ligg i Arnafjord sokn i Indre Sogn prosti. Ho er bygd i tre og blei oppførd i 1645. Kyrkja har langplan og 180 sitjeplassar. Kyrkja har vernestatus freda.
Arkitekt: Johannes Gjertsen, Sogndal.


1600-tallet

Reformasjonsåret 1537 markerer slutten på middelalderen i Norge og etableringen av den evangelisk lutherske statskirke. Svartedauden i 1349/50 reduserte befolkningen med rundt to tredjedeler. Det var derfor nesten ikke behov for nye kirker før befolkningen tok seg opp igjen på 1600-tallet.

Siden byene fremdeles hadde overskudd av kirker, og mange av disse var solide bygg i stein, var det først og fremst på landsbygda de nye kirkene ble reist. Av de rundt 300 kirker oppført de første hundre og femti år etter reformasjonen, står bare 64 igjen i dag.

De fleste kirkene fra denne perioden ble oppført i tre. Lafteteknikken erstattet stavkonstruksjonen. Gudstjenesteformen endret seg, og forkynnelsen ble viktigere. Dette skapte behov for større rom med mer nærhet til kirkens kor og prekestol. Det ble derfor eksperimentert med nye planformer, som korsplan, Y-plan og 8-kantplan. Mange av de gamle stavkirkene ble dessuten utvidet og fikk korsplan.

Den reformerte kirkens sterkere vektlegging av ordet og forkynnelsen krevde også en ny type innredning. Middelalderens sidealtre forsvant. Prekestolene ble mer fremtredende og rommene fylt av benker. Mange kirker fikk gallerier. Altertavler, døpefonter og prekestoler ble utsmykket med bibelske motiver og ornamenter skåret i dypt relieff. Kongens monogram fikk ofte en sentral plassering, siden han var kirkens overhode.