GPS/POI: 58.9930,9.9190
GPS/UTM: 208207E, 6550377N
Avreisested:

Berg stenkirke, Larvik

 • BYGGEÅR: 1100
 • FYLKE: Vestfold
 • KOMMUNE: Larvik
 • BISPEDØMME: Tunsberg
 • FELLESRÅD: Larvik kirkelige fellesråd
 • SITTEPLASSER: Ikke oppgitt
 • BYGNINGSGRUPPE: Fortidsminne
 • FASILITETER:
  Tilgjengelig med rullestol 

KONTAKTINFORMASJON

 • Kirkevergen
 • E-post: kirkevergen@larvik.kirken.no

EKSTERNE LENKERBerg stenkirke, Larvik ligger i Berg sokn i Larvik prosti. Den er bygget i mur og ble oppført i 1100. Kirken har langplan . Kirken har vernestatus fredet.
Arkitekt: Finn Bryn.

Berg steinkirke er bygget på 1100-tallet og viet til St. Laurentius. Etter at det ble bygget ny kirke på stedet i 1878, ble den gamle middelalderkirken delvis revet i 1882. Restene av murene ble imidlertid konservert på begynnelsen av 1900-tallet, og fra 1965 til 1970 gjenreiste man kirken, delvis med opprinnelig stein, etter tegninger av arkitekt Finn Bryn.

Kirken, som består av et avlangt skip og et mindre, firkantet kor, er oppført i naturstein med huggen stein i hjørnene. Både i kor og skip er det vindu og portal mot syd, mens nordveggen er uten åpninger. Interiøret er fra istandsettingen på 1960-tallet, men prekestolen er fra 1592. I kirkeskipet henger et maleri av Korsfestelsen og en kopi av et epitafium, eller minnetavle, fra 1601. Originalen befinner seg på Norsk Folkemuseum. Krusifikset over korbuen er skåret av Joseph Grimeland (1916-2002), og til høyre for koråpningen henger en nyere tavle med tolv apostelfigurer fra 1600-tallet.

I korbuen er det murt inn en runestein, som er flyttet fra korets nordre yttervegg. Runene er tolket slik: ”Du kjærlige, gi vederkvegelse (til legeme og sjel) alltid (her og hisset). Det er en prøvelse å bli avfeldig.”

Kilder:
Ekroll, Øystein: Med kleber og kalk. Norsk steinbygging i mellomalderen, Oslo 1997
Elster, Elisabeth: Berg gamle kirke, foreløpig manuskript til Norges Kirker, Riksantikvaren, Oslo 1990
Rasmussen, Alf Henry: Våre kirker. Norsk kirkeleksikon, Kirkenær 1993


Middelalderen

Selv om kristningen av Norge hadde pågått i mange tiår, regnes Mostertinget omkring år 1024 som den formelle innføringen. Da laget Olav (den senere «hellige») Haraldsson og biskop Grimkjell de første kristne rettsbestemmelser for hele riket. Blant annet ble det bestemt at kongen skulle skaffe prester, mens bøndene skulle bygge kirker.

De første kirkene, oppført på 1000-tallet, var enkle stolpekirker der hjørnestolpene ble gravd ned i bakken. Dette gjorde dem sårbare for fuktighet og råte. På 1100-tallet ble stavkirketeknikken tatt i bruk. Stolpene ble da montert på en bunnramme av kraftige sviller som hvilte på store steiner. På denne måten unngikk man råteproblemene, og mange av stavkirkene kunne stå i mange hundre år. Tradisjonen med å bygge trekirker var svært utbredt i Norge. Så mange som 1500 stavkirker kan ha blitt oppført under middelalderen, men bare 28 er bevart i dag. Haltdalen stavkirke blir regnet som prototypen på den tidligste stavkirken. Den enkle langkirkeformen, med skip og kor, er våre kirkers «urform», i tre så vel som i stein.

Ute i Europa ble kirker nesten alltid bygd i stein. Viktige fylkeskirker eller kirker oppført i rike jordbruksområder her i Norge ble derfor også ofte utført i stein. I disse kirkene kan man se romanske og gotiske stiltrekk. I Norge er fremdeles rundt 160 av de 270 steinkirkene som ble bygget, helt eller delvis bevart.