GPS/POI: 59.5796,9.1762
GPS/UTM: 171327E, 6619017N
Avreisested:

Heddal stavkyrkje

 • BYGGEÅR: 1200
 • FYLKE: Telemark
 • KOMMUNE: Notodden
 • BISPEDØMME: Agder og Telemark
 • FELLESRÅD: Notodden kirkelig fellesråd
 • SITTEPLASSER: 183
 • BYGNINGSGRUPPE: Soknekirke
 • FASILITETER:
  Åpen kirke  ParkeringParkering  HC-parkering  HC-toalett 

KIRKENS PUBLIKUMSTILBUD

 • Servering
 • Omvisning

ÅPEN KIRKE

10.05.2017 - 20.09.2017
10:00-17:00


Søndager med gudstjeneste er stavkyrkja stengt for omvisning frem til ca. kl.12.30. Lørdager kan stavkyrkja bli stengt i perioder pga. brylluper.

KONTAKTINFORMASJON

 • Håvard Russnes
 • Tlf: 915 67 600
 • E-post: havard.russnes@notodden.kirken.no
 • Anne Marie Halvorsen
 • Tlf: 922 04 435
 • E-post: post@heddalstavkyrkje.no
 • Kafe Olea
 • Tlf: 479 73 145
 • E-post: kafeolea@notodden.kirken.no

EKSTERNE LENKER

SERVERING

I sommersesongen. Kafe Olea ligger i Låven rett ved stavkirken. Samme åpningstider som kirken.

BESKRIVELSE

I prestegårdslåven ved stavkirken finnes det kafe, stille rom, toalett m.m.


Heddal stavkyrkje ligg i Heddal sokn i Øvre Telemark prosti. Ho er bygd i tre og blei oppførd i 1200. Kyrkja har langplan og 183 sitjeplassar. Kyrkja har vernestatus freda.
Arkitekt: ukjent.

Heddal stavkyrkje er antakelig bygd på 1200-talet, og er den største av stavkyrkjene i Noreg. Sponkledningen og dei mange takflatene tak over tak er karakteristiske trekk som vi forbinder med stavkyrkjene, og dette gjev kyrkja eit autentisk uttrykk. Men i røynda er kyrkja sterkt ombygd. Ho har gjennomgått omfattande endringar i to omgangar sidan 1849, slik at det i dag ikkje er mykje att av middelalderstavkyrkja.

Av det opphavlige materialet er det meste skifta ut, men hovudvolumet er stort sett som før ombyggingane. Både skip og kor har takryttarar, noko som er ulikt dei andre stavkyrkjene. Portalen er frå middelalderen og er rikt utskåren med rankar og dragar.

Under ombygginga i 1849-51, som arkitekt Nebelong sto for, forsvann heile det tidlegare interiøret. Med den seinare restaureringen, som ble avslutta i 1955, søkte ein å gjenskape det tapte middelalderinteriøret, og dermed forsvann også Nebelongs kyrkjerom, som var prega av seinempire og nasjonalromantisk stil. I samband med dette store rekonstruksjonsarbeidet vart det avdekka fleire eldre veggdekorasjonar – figurfriser, ornament og draperidekor som i dag er synleg under veggdekoren frå 1660-talet. Altertavla er datert 1667, og krusifikset over korbogen er skåren av Dagfinn Werenskiold. Døypefonten er skåren ut av midtstolpen som sto i koret. Ein utskåren stolpestol og ein kyrkjebenk frå middelalderen er også bevart.

Kjelder:
Anker, Leif: De norske stavkirkene, Oslo 2005


Middelalderen

Selv om kristningen av Norge hadde pågått i mange tiår, regnes Mostertinget omkring år 1024 som den formelle innføringen. Da laget Olav (den senere «hellige») Haraldsson og biskop Grimkjell de første kristne rettsbestemmelser for hele riket. Blant annet ble det bestemt at kongen skulle skaffe prester, mens bøndene skulle bygge kirker.

De første kirkene, oppført på 1000-tallet, var enkle stolpekirker der hjørnestolpene ble gravd ned i bakken. Dette gjorde dem sårbare for fuktighet og råte. På 1100-tallet ble stavkirketeknikken tatt i bruk. Stolpene ble da montert på en bunnramme av kraftige sviller som hvilte på store steiner. På denne måten unngikk man råteproblemene, og mange av stavkirkene kunne stå i mange hundre år. Tradisjonen med å bygge trekirker var svært utbredt i Norge. Så mange som 1500 stavkirker kan ha blitt oppført under middelalderen, men bare 28 er bevart i dag. Haltdalen stavkirke blir regnet som prototypen på den tidligste stavkirken. Den enkle langkirkeformen, med skip og kor, er våre kirkers «urform», i tre så vel som i stein.

Ute i Europa ble kirker nesten alltid bygd i stein. Viktige fylkeskirker eller kirker oppført i rike jordbruksområder her i Norge ble derfor også ofte utført i stein. I disse kirkene kan man se romanske og gotiske stiltrekk. I Norge er fremdeles rundt 160 av de 270 steinkirkene som ble bygget, helt eller delvis bevart.