GPS/POI: 61.0718,6.5841
GPS/UTM: 46719E, 6799999N
Avreisested:

Hove kyrkje

 • BYGGEÅR: 1170
 • FYLKE: Sogn og Fjordane
 • KOMMUNE: Vik
 • BISPEDØMME: Bjørgvin
 • FELLESRÅD: Fortidsminneforeningen
 • SITTEPLASSER: 35
 • BYGNINGSGRUPPE: Fortidsminne
 • FASILITETER:

ÅPEN KIRKE

21.06.2017 - 15.08.2017


KONTAKTINFORMASJON

 • Hove kyrkje Fortidsminneforeningen
 • Tlf: 57 69 66 93 / 57 67 88 40
 • E-post: hove@stavechurch.com

EKSTERNE LENKER

BESKRIVELSE

Hove kyrkje er datert til slutten av 1100-talet og er den eldste steinbygningen i Sogn.

Då arkitekt Peter Blix leia restaureringa av Håkonshallen i Bergen, fekk han tilbod om å kjøpe kleberstein frå Hove kyrkja, som skulle rivast. For å hindre dette, kjøpte han kyrkja, og restaurerte ho etter eigne planar og for eigne pengar. Han stilte særs strenge krav til handverket, og gjekk sterkt inn for å føre kyrkja attende til det han oppfatta som mellomaldersk utsjånad.

Kyrkja vart utstyrt med dekorasjonsmåling innvendig, eit dekorasjonsprogram som tydeleg fortel om dei oppfattingar 1800-talskunstnarar og -antikvarar hadde om mellomalderdekor. I dag vil vi kalle det ei parafrase, og meine at det fortel meir om det seine 1800-talet enn om mellomalderen.

Da Blix døydde i 1901 vart han gravlagd inne i kyrkja.

Staten ved Miljøverndepartementet eig kyrkja, men Fortidsminneforeninga forvaltar ho.


Hove kyrkje ligg i Vik sokn i Indre Sogn prosti. Ho er bygd i mur og blei oppførd i 1170. Kyrkja har langplan og 35 sitjeplassar. Kyrkja har vernestatus freda.
Arkitekt: Peter A. Blix.


Middelalderen

Selv om kristningen av Norge hadde pågått i mange tiår, regnes Mostertinget omkring år 1024 som den formelle innføringen. Da laget Olav (den senere «hellige») Haraldsson og biskop Grimkjell de første kristne rettsbestemmelser for hele riket. Blant annet ble det bestemt at kongen skulle skaffe prester, mens bøndene skulle bygge kirker.

De første kirkene, oppført på 1000-tallet, var enkle stolpekirker der hjørnestolpene ble gravd ned i bakken. Dette gjorde dem sårbare for fuktighet og råte. På 1100-tallet ble stavkirketeknikken tatt i bruk. Stolpene ble da montert på en bunnramme av kraftige sviller som hvilte på store steiner. På denne måten unngikk man råteproblemene, og mange av stavkirkene kunne stå i mange hundre år. Tradisjonen med å bygge trekirker var svært utbredt i Norge. Så mange som 1500 stavkirker kan ha blitt oppført under middelalderen, men bare 28 er bevart i dag. Haltdalen stavkirke blir regnet som prototypen på den tidligste stavkirken. Den enkle langkirkeformen, med skip og kor, er våre kirkers «urform», i tre så vel som i stein.

Ute i Europa ble kirker nesten alltid bygd i stein. Viktige fylkeskirker eller kirker oppført i rike jordbruksområder her i Norge ble derfor også ofte utført i stein. I disse kirkene kan man se romanske og gotiske stiltrekk. I Norge er fremdeles rundt 160 av de 270 steinkirkene som ble bygget, helt eller delvis bevart.