GPS/POI: 59.6658,9.6463
GPS/UTM: 198591E, 6626363N
Avreisested:

Kongsberg kirke

KIRKENS PUBLIKUMSTILBUD

  • Mulighet for å tenne lys
  • Omvisning

ÅPEN KIRKE

01.01.2017 - 31.05.2017
Tirsdag-torsdag 10:00-12:00

01.06.2017 - 31.08.2017
Mandag-fredag 11:00-15:00

01.09.2017 - 31.12.2017
Tirsdag-torsdag kl. 10:00-12:00


KONTAKTINFORMASJON

  • Kirkekontoret Kongsberg
  • Tlf: 32866030
  • E-post: kirkevergen@kongsberg.kommune.no
  • Kirketjener, Kongsberg kirke
  • Tlf: 45425078
  • E-post: kongsberg.kirke@kongsberg.kommune.no

EKSTERNE LENKERKongsberg kirke ligger i Kongsberg og Jondalen sokn i Kongsberg prosti. Den er bygget i mur og ble oppført i 1761. Kirken har korsplan og 2400 sitteplasser. Kirken har vernestatus automatisk listeført (1650-1850).
Arkitekt: Overbergmester Joachim Andreas Stuckenbrock.

Kongsberg kirke, som ble innviet i 1761, ble tegnet av J. A. Stukenbrock, men det var M. Heltzen som fullførte byggingen etter at Stukenbrock døde. På grunn av sølvverksdriften var Kongsberg på denne tiden Norges nest største by, og både kirkens plassering og størrelse viser at dette var et prestisjebygg for byen. Utvendig har kirken et enkelt eksteriør i murt teglstein, med store buete vinduer og høyt tak, og et tårn som reiser seg over taket på korsarmen bak alterpartiet.

Av grunnplan er Kongsberg en breddekirke, eller en langkirke på tvers, med koret integrert i kirkeskipet. Interiøret er svært rikt utsmykket med rokokkoens myke former og lyse farger, og med skulpturer, malerier, gulldekor, draperier og marmoreringer. I det overdådige alterpartiet er prekestolen plassert over alteret, og over prekestolen er det orgelgalleri. To skulpturer skåret av Henrik Lorentzen Bech fra Danmark flankerer altertavlen. Den ene, med bok og nattverdskalk, symboliserer Sakramentene. Den andre holder et kors og en hånd på brystet og symboliserer Troen.

Taket over alterveggen er malt av den svenske kirkemaleren Eric Gustaf Tunmarck. Forbildet er Rafaels maleri av Forklarelsens berg. Kongens losje, som er plassert rett overfor prekestolen, er dekorert med våpenskjold og har skyvevinduer og eget audiensrom. I kirkerommet, hvor det er gallerier i to høyder, hadde menigheten faste plasser etter rang og stand. Orgelet i Kongsberg kirke er laget av Johan Heinrich Gloger i 1765.

Kilder:
Sørmoen, Oddbjørn: Kirker i Norge 2, Oslo 2001


1700-tallet

Dette var barokkens periode i Norge, også kalt skjønnhetens århundre. 1700-tallet var først preget av pietismen og senere av opplysningstiden. Strømningene fikk på forskjellige måter nedslag i kirkebyggingen.

Pietismen la vekt på den personlige omvendelse som kom gjennom forkynnelsen, mens opplysningstiden var preget av rasjonalismens ideer om folkeopplysning og belæring av ”allmuen”. I begge tilfeller var det viktig at ordet skulle nå fram, og prekestolen fikk en framtredende plass.

På 1700-tallet økte levealderen, og folketallet økte merkbart. I løpet av århundret ble det reist over 300 nye kirker, de aller fleste erstattet eldre stavkirker som var ”brøstfældige” eller for små. Omkring 1725 regner man med at det var omtrent like mange kirker som var bygget før og etter reformasjonen. Kongen gjennomførte i 1720-årene et stort kirkesalg for å finansiere sine kriger, og dette gjorde at mange kirker som var bygget av lokalsamfunnet kom på private hender.

Bergverkindustrien finansierte flere praktfulle barokkirker, som Røros (1740) og Kongsberg kirker (1761). Disse ble enkelte steder normgivende for de mindre, lokale kirkene. Konfirmasjon og kirketvang ble innført, og flest mulig måtte ha plass på gudstjenesten. Interiørene var gjerne overdådige og preget av tidens reformerte idealer, med prekestolen plassert rett over alteret for at flest mulig skulle kunne se og høre prestens budskap. Kirkerommene avspeiler et hierarkisk og rigid samfunn der alle har sin faste plass etter rang, verdighet og økonomisk makt.

Flere av de større bykirkene ble tegnet av utenlandske arkitekter etter fremmede forbilder. Det samme gjaldt også treskjærere og malere. Impulsene ble raskt plukket opp og videretolket av lokale kunstnere. Ikke minst gjaldt dette den populære akantusen som i folkekunsten gikk over i rosemaling.

Av de 130 1700-tallskirkene som fortsatt står, er over halvparten korsformede tømmerkirker.