GPS/POI: 62.5020,11.1915
GPS/UTM: 303895E, 6935886N
Avreisested:

Os kirke, Os i Østerdalen

ÅPEN KIRKE

26.06.2017 - 13.08.2017
10.00-18.00


KONTAKTINFORMASJON

  • Kirkevergen
  • Tlf: 62470343
  • E-post: kirkekontoret@os.kirken.no

EKSTERNE LENKER

BESKRIVELSE

Trekirke fra 1862. Korsplan. 350 sitteplasser


Os kirke, Os i Østerdalen ligger i Os sokn i Nord-Østerdal prosti. Den er bygget i tre og ble oppført i 1862. Kirken har korsplan og 425 sitteplasser. Kirken har vernestatus listeført.
Arkitekt: P.H.Holtermann.

Os kirke er en tidstypisk korskirke i tre, oppført i 1862 i utvendig og innvendig panelt laft etter H. P. Holtermanns tegninger. Byggmester var Jon Eriksen Berg. Kirken er godt bevart både utvendig og innvendig og har et meget spesielt og gjennomført dekormalt interiør. Kirketårnet, som opprinnelig var høyere, blåste ned i 1876, og ble deretter gjenreist i lavere skikkelse.

Hele interiøret er marmorert, og på korveggene er det også malte draperier, et arbeid som ble utført av Jon Johnsen Osgjelten fra Røros da kirken var ny i 1862. I 1950-årene ble malingen delvis fornyet på gallerier og prekestol. Overgangen mellom kor og kirkeskip er markert med to søyler og med bjelkekonstruksjoner i takhøyde og skranker på gulvet. I enden av korsarmene mot syd, nord og vest er det gallerier.

Alterbildet, som viser Oppstandelsen, er malt av Wald Vilberg i 1880, mens rammen, som er i nyrenessanse stil med utskåret akantus bladranker langs overkanten, muligens er eldre. Til venstre for dagens alterbilde henger en eldre altertavle fra 1638. Den ble solgt da den nye kirken ble bygget, men har senere kommet tilbake til Os kirke. Bildemotivet er en kalvariegruppe, Jesus på korset og Maria og Johannes ved korsets fot, flankert av skulpturer av Moses og Aron. Bare hovedetasjen og fotstykket av denne altertavlen er bevart. I koret henger også to eldre malerier som viser Jesu fødsel og Kongenes tilbedelse.

Kilder:
NIKUs kirkeregister
Rasmussen, Alf Henry: Våre kirker. Norsk kirkeleksikon, Kirkenær 1993


1800-tallet

Gjennom 1800-tallet ble både kirkelige strukturer, administrasjon og de tekniske forutsetninger for kirkebyggene endret. Århundret startet med en forsiktig kirkebygging, preget av klassisistiske forbilder, og ble avsluttet med den høyeste kirkebyggeaktivitet siden middelalderen, inspirert særlig av gotikkens katedraler.

Bedre produksjons- og håndverksteknikker gjorde at kirkebyggene fikk en lettere form og ble rikere detaljert. Fortsatt var det lafteteknikken som dominerte, men tømmeret ble mer bearbeidet, og kirkene fikk ofte panel både utvendig og innvendig. Av kirker som fortsatt står fra perioden, er nærmere 40 % langkirker, mens åttekantkirker og korskirker utgjør om lag 30 % hver.

Fram til 1850 var det få endringer i soknestrukturen, og de fleste nye kirker ble derfor bygd som erstatning for eldre. Oppgangstider og fortsatt befolkningsvekst omkring midten av 1800-tallet forsterket et allerede kraftig etterslep i kirkebyggingen. Selv mange av 1600- og 1700-tallets kirker var nå blitt for små. En ny kirkelov i 1851 krevde at kirkene skulle romme 3/10 av menigheten. Dette, sammen med opprettelsen av nye sokn, førte til den en eksplosjonsartet byggaktivitet. I siste halvdel av 1800-tallet ble det bygd 623 nye kirker og revet 390 gamle.

For å løse denne formidable oppgaven, ble noen av landets fremste arkitekter, som Linstow, Nebelong, Grosch, Nordan og Schirmer, engasjert som statlige rådgivere. Kirkedepartementet ga ut samlinger med mønstertegninger som de lokale kirkebyggerne kunne bruke eller tilpasse etter behov. På den måten bidro kirkebyggingen til å spre internasjonale arkitektoniske impulser. Den gotiske stil ble valgt som det udiskutable, sakrale forbilde, men man hentet ofte detaljelementer fra tidens populære trestil, sveitserstilen. Slik ble den nygotiske, hvite trekirken på landet selve prototypen på en norsk kirke.