GPS/POI: 62.7324,7.4250
GPS/UTM: 113457E, 6978536N
Avreisested:

Røvik kirke

 • BYGGEÅR: 1905
 • FYLKE: Møre og Romsdal
 • KOMMUNE: Molde
 • BISPEDØMME: Møre
 • FELLESRÅD: Molde kirkelige fellesråd
 • SITTEPLASSER: 260
 • BYGNINGSGRUPPE: Soknekirke
 • FASILITETER:
  HC-toalett  Tilgjengelig med rullestol 

KONTAKTINFORMASJON

 • Molde kirkelige fellesråd
 • E-post: kirken@molde.kommune.no

EKSTERNE LENKER

BESKRIVELSE

Røvik kyrkje ligger på Skåla og er en av kirkene i gamle Bolsøy Prestegjeld.
Kirken ble bygget i 1905. som en langkirke i sveitserstil. Tegningene til kirken ble laget av arkitekt Gabriel Smith, forøvrig den samme som tegnet Røbekk kirke noen år tidligere.

Bolsøy hovedsogn ble i 1896 delt, og Røvik sogn ble utskilt som en ny menighet. De første årene fungerte gamlekirken på Bolsøya som sognekirke, men etter at Røvik kirke ble bygget i 1905, ble Bolsøya kirke revet i 1907. Byggingen av Røvik kirke ble utført av byggmester Erik P. Sylte fra Tresfjord.

Innventaret i gamlekirken på Bolsøya kom nå til å havne i Røvik kirke. Slik ble det en sterk kontinuitet fra gamlekirken på Bolsøya til den nye i Røvik. Av interiøret må en nevne Altertavlen som ble skåret i 1730 av kunstneren Peder Knutsen Kjørsvik fra Fræna, som skar en rekke altertavler og annet kirkeinnventar på den tiden. Prekestolen er også et av Knutsen Kjørsvik sine arbeider. Den ble lagret etter riving av Bolsøya kirke, men satt opp igjen i Røvik i 1950 med god hjelp av billedkunstner Anton Røvik. Døpefont ble laget til korets restaurering i 1953 av Ole Anton Røvik Senningen, likeså er klokkerstolen en del av 50-tallets korrestaurering. Den ble designet av Anton Røvik. Lesepult ble laget i 2002 av Knut Steinar Dahle.

Orgelet i kirken er bygd i 1856 av en norsk orgelbygger og flyttet til Røvik i 1932 fra en kirke ved Arendal. Det har opprinnelig 5 stemmer, men fikk tillbygd en pneumatisk subbas da det ble montert i kirken. Det arbekdes med å skaffe nytt orgel til kirken.


Røvik kirke ligger i Røvik og Veøy sokn i Molde Domprosti. Den er bygget i tre og ble oppført i 1905. Kirken har langplan og 260 sitteplasser. Kirken har vernestatus listeført.
Arkitekt: Ing. Gabriel Smidth, Ålesund/Erik E. Sylte.


1900-tallet

På 1900-tallet gikk kirkebygget over fra å være søndagskirke til flerbrukskirke, fra å uttrykke høytidsstemte nasjonale strømninger i jugendstil og nybarokk, til internasjonal modernisme i betong, med ofte utradisjonelle former og funksjoner.

Ved begynnelsen av århundret beholdt kirkerommene i hovedsak sin tradisjonelle form og funksjon, selv om arkitekturen gjenspeilet endrede stiluttrykk.  Etter første verdenskrig betydde dette nybarokk og nyklassisisme. På 1930-tallet kom funksjonalismens forenklede former, og kirkerom stadig oftere inspirert av internasjonale liturgiske og arkitektoniske strømninger.

Etter den andre verdenskrigs ødeleggelser fikk vi kirkebygg som først eksperimenterte med tradisjonelle langkirkeformer, men bygget i armert betong, som i Bodø (1956) og Molde (1957), for ganske snart å løsne båndene til tradisjonen og skape helt nye liturgiske rom og former, som i Kristiansund (1964) og Tromsdalen (1965).

På 1950-tallet vokste det fram nye menighetsaktiviteter som skapte behov for flere typer lokaler. Delvis inspirert av småkirkebevegelsen, kom nå arbeidskirkene for fullt, med kontorer, møterom og aktivitetslokaler i tillegg til selve kirkerommet. Det ble vanlig at kirkerommet kunne utvides med foldevegger inn til tilstøtende saler.

Utviklingen videre gjorde at de liturgiske rommene utgjorde en stadig mindre andel av det totale kirkeanlegget. Kirkerommenes grunnplaner ble oftere rektangel- og vifteformet, for å skape sterkere nærhet kirkegjengerne imellom, men også til alteret og korpodiet, som rommets liturgiske tyngdepunkt. Funksjon ble viktigere enn stilart, og kunstuttrykkene ble mer abstrakte.

Mot slutten av århundret fikk kirkerommene igjen et sterkere sakralt preg, uten at byggene ga avkall på den funksjonelle allsidigheten.

I løpet av 1900-tallet ble det bygd over 600 nye kirker. Mur, og særlig armert betong, overtok i økende grad som byggemateriale, og trekirkene ble ikke lenger bygget i tømmer, men i moderne teknikker som bindingsverk eller limtre. Hele 2/3 av etterkrigstidens kirker er bygd i mur.